Accesul la informatii de interes public si transparenta decizionala conform Legii nr.544/12.10.2001 şi Legii nr.52/03.02.2003

 

Transparenţa deciziilor - istoric

 

 • 10.11.2017 - Anunt dezbatere publica.
 • 05.10.2017 - Acte necesare ajutor incalzire 2017-2018.
 • 22.09.2017 - Dispozitie privind convocarea C.L. Stelnica in sedinta ordinara.
 • 02.08.2017 - Anunt alarmare lunara Situatii de ugenta
 • 22.06.2017 - Masuri de prevenire a efectelor caniculei si secetei in perioada de vara.
 • 22.06.2017 - Măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice recoltării.
 • 22.06.2017 - Masuri de prevenire a incendiilor de vegetatie uscata-lucrul cu foc deschis.
 • 24.03.2017 - Dispozitie convocare sedinta C.L.
 • 01.03.2017 - Anunt pt. comunicarea prin publicitate.
 • 20.01.2017 - Bibliografie concurs inspector contabil
 • 20.01.2017 - Bibliografie concurs muncitor caificat
 • 11.01.2017 - ANUNT concurs inspector contabil.
 • 11.01.2017 - ANUNT concurs muncitor calificat.
 • 04.01.2017 - Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.
 • 01.07.2016 - Plan Urbanistic General - Regulament Local de Urbanism.
 • 01.07.2016 - Plan Urbanistic General - Piese desenate.
 • 01.07.2016 - Plan Urbanistic General - Memoriu General.
 • 01.07.2016 - Plan Urbanistic General - Studiu de circulatie.
 • 01.07.2016 - Plan Urbanistic General - Studiu Istoric.
 • 01.07.2016 - Plan Urbanistic General - Raport de mediu.
 • 01.07.2016 - Plan Urbanistic General - Studiu geotehnic.
 • 01.07.2016 - Plan Urbanistic General - Incadrare in teritoriul judetean.
 • 01.07.2016 - Plan Urbanistic General - Incadrare in teritoriul administrativ.
 • 01.07.2016 - Plan Urbanistic General - Situatie existenta.
 • 01.07.2016 - Plan Urbanistic General - Reglementari, propuneri - Zonificare.
 • ALEGERI LOCALE 2016
 • 18.10.2016 - Anunt licitatie punct farmaceutic.
 • 21.04.2016 - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003, in anul 2015.
 • 21.04.2016 - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001, in anul 2015.
 • 18.04.2016 - ANUNT LICITATIE CABINET MEDICAL.
 • 23.03.2016 - Anunt licitatie privind unele bunuri apartinand dom. privat al com. Stelnica.
 • DISPUNERE SECTII DE VOT IN COMUNA STELNICA
 • ANUNT de licitatie din 17.03.2014
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR All Rights Reserved.