Sedinte ale Consiliului Local

2023

 

 

 

2022

 

 

 

2021

 

 

 

2020

 

 

 

2019

 

 

 

2018

 

 

 

2017

 

 

2016

 

Hotarari in noul mandat.

 

 

2015

 

2014

 • Hot. nr. 01/09.01.2014 privind acoperirea definitiva din excedentul bug. local a deficitului sectiunii de dezv. pt anul 2013.
 • Hot. nr. 02/31.01.2014 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 03/31.01.2014 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3/01.10.2010, pentru loc de casa la com. Stelnica, incheiat cu numitul MOCA GRIGORE, domiciliat in comuna Stelnica, judetul lalomita.
 • Hot. nr. 04/10.02.2014 privind aprobarea bug. local, Bug. autofin. Programul de inv. publice pe anul 2014 la com. Stelnica
 • Hot. nr. 05/10.02.2014 privind revocarea HCL nr. 49/2013 privind vanzarea prin licitatie a materialelor rezultate din eabilitarea magaziei de lemne din incinta Primariei comunei Stelnica.
 • Hot. nr. 06/10.02.2014 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta numitului MUNTEANU ION, ca urmare a incendiului
  produs la imobilul casa de locuit.
 • Hot. nr. 07/10.02.2014 privind aprobarea darii in folosinta a auto DACIA Solenza cu nr. de inmatriculare IL 12 PCS la Politia Locala Stelnica.
 • Hot. nr. 09/28.02.2014 privind aprobarea mentinerii retelei scolare de pe raza comunei Stelnica pentru anul scolar2014/2015
 • Hot. nr. 10/28.02.2014 privind aprobarea locatiei si construirea spatiului necesar instalarii tancului de racire a laptelui, in tarlaua 31/1, parcela 9/1, situata in incinta fostului CAP Stelnica.
 • Hot. nr. 11/28.02.2014 privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stelnica.
 • Hot. nr. 12/31.03.2014 privind aprobarea mchirierii prin licitatie publica a paji§tilor permanente(izlaz), aflate in domeniului privat al UAT Stelnica, crescatorilor de animale si/sau asociatiei din cadrul colectivitatii locale.
 • Hot. nr. 13/31.03.2014 privind aprobarea majorarii nivelului redeventei pentru spatiul concesionat de CMI Dr. Staicu Liliana.
 • Hot. nr. 14/31.03.2014 privind aprobarea comisiei de licitatie pentru inchirierea pajistilor permanente(pa§une) ce apartin domeniului privat al comunei Stelnica.
 • Hot. nr. 15/31.03.2014 privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stelnica.
 • Hot. nr. 17/18.04.2014 privind aprobarea Acordului de cooperare cu Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judetului lalomita pentru asigurarea functiei de audit public intern.
 • Hot. nr. 18/18.04.2014 privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI pentru inchirierea pentru inchirierea prin licitatie
  publica a pajistilor permanente(pasune), aflate in domeniului privat al UAT Stelnica.
 • Hot. nr. 19/15.05.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta.
 • Hot. nr. 20/15.05.2014 privind Privind rectificarea de buget pe anul 2014.
 • Hot. nr. 21/15.05.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014.
 • Hot. nr. 22/15.05.2014 privind aprob. constituirii unei comisii mixte pt. verificarea terenurilor din dom. privat al com. Stelnica.
 • Hot. nr. 23/28.05.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta la comuna Stelnica.
 • Hot. nr. 24/28.05.2014 privind rectificarea de buget pe anul 2014.
 • Hot. nr. 25/30.06.2014 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului MATEI GEORGE.
 • Hot. nr. 26/30.06.2014 privind completarea HCL nr.1/22.06.2012.
 • Hot. nr. 27/30.06.2014 privind validarea mandatului de consilier local al domnului MARIN GICA.
 • Hot. nr. 28/30.06.2014 privind modificarea HCL nr. 13/27.07.2012.
 • Hot. nr. 29/30.06.2014 privind aprobarea contului de executie pe anul 2013.
 • Hot. nr. 30/16.07.2014 privind rectificarea de buget pe anul 2014.
 • Hot. nr. 31/16.07.2014 privind aprob. Studiilor de Oportunitate pt. constr. si ter. aferente din incinta fostului CAP Stelnica.
 • Hot. nr. 32/16.07.2014 privind aprob. conces. prin licitatie publica a constr. si ter. aferente din incinta fostului CAP Stelnica.
 • Hot. nr. 33/16.07.2014 privind aprob. docum. de atrib. neces. pt. conces. prin licitatie publica a constr. si ter. aferente din incinta fostului CAP Stelnica.
 • Hot. nr. 34/16.07.2014 privind alegerea viceprimarului comunei STELNICA judetul lalomita.
 • Hot. nr. 35/29.08.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta la comuna Stelnica.
 • Hot. nr. 36/29.08.2014 privind aprob. transf. unei fct. publice vacante de executie din cadrul ap. de specialitate al primarului
 • Hot. nr. 37/29.08.2014 privind aprob. desemnarii dl. MARIN DANIEL, inspector asistent, in functia de sef SVSU Stelnica.
 • Hot. nr. 38/25.09.2014 privind rectificarea de buget pe anul 2014 la comuna Stelnica.
 • Hot. nr. 39/25.09.2014 privind trecerea din dom. public in dom. privat al com. Stelnica a unor suprafete de teren.
 • Hot. nr. 40/25.09.2014 privind pr. 'Extinderea si modern. retelei de canalizare si infiintarea statiei de epuare in com. Stelnica"
 • Hot. nr. 41/30.10.2014 privind rectificarea de buget pe anul 2014 la comuna Stelnica.
 • Hot. nr. 42/30.10.2014 privind completarea HCL nr.39/2014.
 • Hot. nr. 43/30.10.2014 privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenurilor aferente celor doua compartimente ale magaziei de cereale, vandute numitilor BALATESCU ADRIANA si STANCULESCU GIGI.
 • Hot. nr. 44/30.10.2014 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de adm. a domeniului public si privat al com. Stelnica.
 • Hot. nr. 45/30.10.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului public de administrare a domeniului public si privat al comunei Stelnica.
 • Hot. nr. 46/30.10.2014 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii proiectului de investitii:" Dotare cu utilaje pentru
  servicii publice, Comuna Stelnica Judetul lalomita".
 • Hot. nr. 47/28.11.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta la comuna Stelnica.
 • Hot. nr. 48/28.11.2014 privind rectificarea de buget pe anul 2014 la comuna Stelnica.
 • Hot. nr. 49/28.11.2014 privind stabilirea impozitelor §i taxelor locale pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 50/28.11.2014 privind apro. impaduririi sup. de 7000 mp ter. neagr. ce apartine dom. public si privat al UAT Stelnica
 • Hot. nr. 51/12.12.2014 privind rectificarea de buget pe anul 2014 la comuna Stelnica.
 • Hot. nr. 52/15.12.2014 privind rectificarea de buget pe anul 2014 la comuna Stelnica.
 • Hot. nr. 53/15.12.2014 privind aprobarea utilizarii excedentului de la 31.12.2013.
 • Hot. nr. 54/15.12.2014 privind aprobarea achizitionarii cadourilor pentru "sarbatorile de iarna''.
 • PV din 09.01   PV din 31.01   PV din 12.02   PV din 15.02   PV din 28.02   PV din 31.03   PV din 18.04   PV din 15.05
 • PV din 28.05   PV din 30.06   PV din 16.07   PV din 29.08
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR All Rights Reserved.